Serviciile de mentenanţă technică au ca principal scop asigurarea funcţionării optime a sistemelor clădirii. Elaborarea, implementarea şi aplicarea corectă a unui plan de  întreţinere preventivă, predictivă şi corectivă poate prelungi ciclul de viaţă şi performanţa sistemelor clădirii şi a echipamentelor. Prin elaborarea unui program regulat de reparaţii şi întreţinere atât componentele clădirii, precum sistemul HVAC, cât şi  acoperişurile, instalaţiile şi sistemele electrice pot fi menţinute într-o stare eficientă de funcţionare. Întreţinerea predictivă şi preventivă are ca  principal scop creşterea longevităţii echipamentului, prin reducerea posibilelor perioade de întrerupere datorate avariilor.

Întreţinerea preventivă

Întreţinerea preventivă este efectuată la intervale de timp prestabilite,  sau corespunzator unor criterii predeterminate în scopul reducerii probabilităţii de defectare sau degradare a performanţelor unui echipament sau a unei construcţii.

Atunci când vorbim de întreţinerea preventivă, vorbim despre un plan de acţiuni de mentenanţă  bine definte,  având ca  principal obiectiv prevenirea căderilor şi defectării echipamentelor. Acest tip de întreţinere este gândit în aşa fel încât urmând indicaţiile şi recomandările producătorului,  să asigure şi să menţină  buna funcţionare a echipamentelor, prin înlocuirea componentelor uzate,  înaintea defectării lor. Sunt necesare controale periodice, revizii parţiale sau totale la intervale specificate.

Beneficiile acestui tip de mentenanţă prezintă avantaje în:
– siguranţa crescută în funcţionare;
– costuri mai scăzute de înlocuire a echipamentelor;
– reducerea timpilor morţi.

Intreţinerea predictivă

Întreţinerea predictivă contribuie la determinarea condiţiei echipamentelor în funcţiune, în scopul predicţiei precise a acţiunilor de întreţinere.  Această abordare,   are ca efect importante reduceri ale costurilor faţă de cele privind acţiunile de întreţinere de rutină, deoarece se desfăşoara în perioada funcţionării echipamentelor, minimizând astfel întreruperile sistemelor normale de operare.

Beneficiile întreţinerii predictive:

–           costurile întreţinerii scad până la 50%;

–           căderile neaşteptate se reduc până la 55%;

–           reparaţiile şi reviziile generale se reduc până la 60%;

–           inventarul pieselor de schimb se reduce până la 30%.

Întreţinerea corectivă

Întreţinerea corectivă are ca scop restabilirea dispozitivului şi aducerea lui în stare de a-şi îndeplini funcţia specifică. Principalele activităţi constau în repararea, repunerea în funcţiune sau înlocuirea pieselor din echipamentul afectat.

Întreţinerea instalaţiei electrice şi a consumatorilor

Pentru întreţinerea la parametrii normali de funcţionarea a sistemelor electrice, este esenţială  verificarea periodică a componentelor, instalaţiilor electrice de înaltă  şi joasă tensiune, a sistemului de iluminat interior, prizele si alimentările. Electricienii noştri specializaţi verifică sistemele electrice după un plan stabilit, şi redacteaza rapoarte periodice cu parametrii înregistraţi precum şi rapoarte privind starea de funcţionare a sistemelor.

Întreţinerea sistemului de încălzire, climatizare şi ventilaţie

Întreţinerea sistemului de încălzire este efectuată conform normelor tehnice şi standardelor  în vigoare. Specialiştii noştri verifică sistemele şi înregistrează parametrii echipamentelor pentru a asigura o bună funcţionare a sistemului de incălzire, intervenind în cazurile de necesitate şi urgenţă.

La fiecare 2 ani,  conform legii în vigoare,  trebuie efectuată revizia ISCIR

Întreţinerea aparatelor de aer condiţionat presupune:

  • Curăţarea filtrelor este o condiţie esenţială pentru ca aparatul de aer condiţionat să aibă eficienţă ridicata (controlul filtrelor de aer trebuie făcut la 6 luni, iar în cazul mediilor poluante se va face trimestrial).

Curăţarea şi întreţinerea aparatelor de aer condiţionat constă în efectuarea unor lucrări esenţiale  atât pentru funcţionarea echipamentelor la parametrii stabiliţi de producător cât şi pentru sănătatea celor care beneficiaza de confortul creat de acestea.

Întreţinerea instalaţiei de ventilaţie presupune:

  • Curăţarea filtrelor;
  • Curăţarea interiorului conductei de aer şi eliminarea depunerilor de praf;
  • Dezinfectarea interiorului conductelor de aer.

Fără o întreţinere periodică,  creşte riscul de a avea o defecţiune majoră şi chiar o cădere totală a echipamentelor de care depinde confortul dumneavoastră.

Calitatea precară a aerului din încăperi prezintă un  risc pentru sănătatea angajaţilor companiei dvs. rezultatul putând fi pierderea temporară a capacităţii de muncă.

Întreţinerea elementelor de construcţie ale clădirii.

În funcţie de specificul de activitate şi de solicitarea beneficiarului,  este elaborat un plan lunar, trimestrial, semestrial sau anual şi este întocmit un raport cu rezultatele acestor verificări şi recomandări. Echipa de întreţinere efectuează întreţinerea specifică pentru terase, balcoane, casa scărilor, pereţi, tavane  din spaţii  commune,  etc.

Este bine de reţinut urmatoarele: o instalaţie, un echipament sau o construcţie neîntreţinută corespunzator poate genera un cost de exploatare ridicat.