Sănătatea oamenilor este întotdeauna mai presus de toate. Răspândirea marilor epidemii consemnate în istoria omenirii s-a datorat, într-o foarte mare măsură, infestării cu rozătoare şi insecte. Rozătoarele şi insectele pot prezenta un pericol şi asupra sănătăţii animalelor de companie, atat de iubite de noi.

Pentru prevenirea răspândirii bolilor şi a epidemiilor sau altfel spus pentru sănătatea noastră, este importantă ţinerea sub control a dăunătorilor şi prevenirea infestării cu aceştia.

Prin intervenţii şi verificări periodice se poate preveni răspândirea şi infestarea cu dăunători.

Compania noastră utilizează insecticide 100% eficiente, din grupa a II-III-IV – a de toxicitate. Acestea sunt eficace pentru o vastă gamă de insecte târâtoare şi zburătoare, cu remanenţă  îndelungată.

Sunt produse microcapsulare care nu acţionează instantaneu, astfel oferind posibilitatea ca substanţa să fie introdusă de insecte în cuibul lor, creând o epidemie în rândul acestora.

Pentru combaterea şi controlul rozătoarelor se folosesc cutii speciale în care se amplasează  momelile în timpul efectuării lucrărilor de deratizare. Aceste staţii de intoxicare, ulterior sunt monitorizate pentru a putea determina gradul de infestare.

În felul acesta, rodenticidele sunt protejate, fiind o masură sigură că nu pot fi consumate de animale domestice sau oameni.

Momelile utilizate de noi sunt preferate de şoareci şi şobolani chiar şi în prezenţa altor mâncăruri.

Acestea ucid şoarecii şi şobolanii, la o singură ingerare a unei doze mici. Provoacă moartea şoarecilor, şobolanilor după 2-3 zile de la ingerare, fără a provoca probleme altor rozătoare din colonie, oferind astfel o letalitate de 100 %.