MANAGEMENTUL ŞI ADMINISTRAREA FINANCIARĂ A PROPRIETĂŢILOR

Acesta este un grup de servicii care include:

 • Realizarea conexiunii între proprietarii clădirilor şi chiriaşi sau furnizorii de utilităţi respectiv autorităţi;
 • Managementul contractelor şi repartizarea consumurilor;
 • Controlul costurilor şi al calităţii;
 • Asistenţa la predarea/primirea spaţiilor şi la închirierea acestora;
 • Gestiune şi raportare financiară;
 • Elaborarea lunară/trimestrială sau anuală a raportului proprietăţii;
 • Supervizarea măsurătorilor şi evaluarea consumurilor de utilităţi (apă, curent electric, gaz);
 • Elaborarea informărilor privind problemele asociate imobilului, acţiuni întreprinse costurilor asociate;
 • Elaborarea bugetului anual pentru întreţinerea clădirii;
 • Soluţii pentru eficientizarea energetică a clădirilor;
 • Controlul şi diagnoza stării izolaţiilor, instalaţiilor şi echipamentelor proprietăţilor.

Detalierea serviciilor

Desfăşurarea activităţii de administrare cu mijloace proprii: sistem informatic professional, dezvoltat special pentru administrare imobile şi permanent actualizat cu legistlaţia din domeniu, hârtie, consumabile necesare întocmirii şi afişării listelor de plată  şi a documentelor contabile.

Gospodărirea în mod eficient a mijloacelor financiare aflate în gestiune: sumele încasate pentru achitarea facturilor, fond de rulment, fond de reparaţii, alte fonduri.

Efectuarea plăţilor către furnizorii de servicii.

Oferim contabilitatea în partidă simplă pentru asociaţia de proprietari, întocmirea şi evidenţa contabilă a registrului de casă şi a registrelor de evidenţă fonduri.

Întocmirea şi evidenţa contabilă a cheltuielilor pe apartament sau spaţiu închiriat.

Întocmirea şi păstrarea evidenţei contabile conform OMEF 1969/2007.

Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare asociaţiei la Administraţia financiară, acolo unde acest lucru se impune.

Plata impozitului şi a contribuţiilor datorate pentru remuneraţţile personalului angajat (în cazul în care asociaţia are angajaţi).

Întocmirea şi prezentarea anuală a raportului privind managementul financiar al asociaţiei.